• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Mawrth

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Chwefror 2021)

Mae ffigyrau diweddaraf (Chwefror 2021) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Ionawr 2021)

Mae’r data ar gyfer Ionawr 2021 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfraddau cofrestru canser - diweddariad

Mae cyfraddau cofrestru canser 2007-2018 wedi cael eu diweddaru yn dilyn datganiad gan WCISU.

Data rhaglen mesur plant AY 2018-19

Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2018-19 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd.

  • % y bechgyn 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
  • % y merched 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
  • % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew

Dengys y data fod 26.9% o blant yn Nghymru yn ordrwm neu’n ordew yn 2018-19, o’u cymharu ag 26.4% yn 2017-18.

Disgwyliad oes (2017-2019)

Mae’r data ar gyfer 2017-2019 am ddisgwyliad oes ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data tipio-anghyfreithlon (2019-20)

Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2019-20 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data pwysau geni isel (2019)

Mae’r data ar gyfer 2019 am bwysau geni isel ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Plant sy'n derbyn gofal (2020)

Mae’r data ar gyfer 2020 am blant sy’n derbyn gofal ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data rhaglenni dysgu seileidig ar waith (Prentisiaethau) BAc 2019-20

Mae’r data ar gyfer rhaglenni dysgu seiliedig ar waith (Prentisiaethau) BAc 2019-20 ar gael erbyn hyn yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/03/2021
Categorïau: Diweddariadau data