• This website is available in English

Proffilio Lleoedd Cymru

Am Proffilio Lleoedd Cymru

Mae tystiolaeth ar sail lle yn hanfodol, i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau ac i ddeall sut mae lleoedd yn newid dros amser. Mae hyn wedi denu ffocws cryfach mewn gwaith diweddar er mwyn deall llesiant ar lefel cymunedau’n well. Mae Proffilio Lleoedd Cymru offeryn i helpu'r sawl sy'n llunio polisi ac eraill i ddeall y lleoedd lle rydym ni'n byw ac yn gweithio.

Proffilio Lleoedd Cymru cynnwys ystod o ddata am le, gan gynnwys gwybodaeth am bobl, cymunedau, cyflogaeth a llawer iawn mwy. Ar gyfer ein trefi mwy o faint a’n dinasoedd, rydym wedi ychwanegu’r gallu i weld y data am is-ardaloedd (LSOAs). Gall defnyddwyr ddewis gweld data am le sy’n gymharydd hefyd.

Ewch