• This website is available in English

Data thematig

Am Data thematig

Amrywiaeth o safbwyntiau data ac atlasau sy'n ymwneud â rhai o'r themâu allweddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae cynnig data thematig yn cynnwys teuluoedd yn gyntaf; Mynd i'r afael â chynllun gweithredu tlodi; a'r cynllun strategaeth a chyflenwi lleihau aildroseddu. Y data ar gael mewn adroddiadau, tablau a mapiau. I fod yn gallu cael gafael ar y data, bydd angen i chi yn Gyntaf wedi cofrestru ac yn cael enw defnyddiwr a chyfrinair.

Ewch