• This website is available in English

FyNghyngorLleol

Am FyNghyngorLleol

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i’r cyhoedd yw FyNghyngorLleol. Mae’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr weld sut mae eu cyngor hwy yn perfformio o’i gymharu â chynghorau eraill ledled Cymru.

Ewch