• This website is available in English

Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru

Ynghylch Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru

Cafodd Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru ei ddatblygu ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru i fod yn adnodd data gofal cymdeithasol ar-lein. Mae’r Porth yn cyflwyno amrediad o wybodaeth berthnasol am ofal cymdeithasol mewn un man, sy’n ei wneud yn hygyrch ac yn hwylus i ystod o randdeiliaid, ac mae’r data ynddo’n cael ei gyflwyno mewn tablau, adroddiadau a mapiau.

Mae gennym ymrwymiad parhaus i wella cynnwys ac ymarferoldeb y Porth ac ymhlith y datblygiadau diweddar fu dangosfyrddau Power BI, catalog data a data gofal cymdeithasol ychwanegol

Ewch