• This website is available in English

Ble mae fy nghod post?

Am Ble mae fy nghod post?

Rhowch eich cod post i weld manylion am eich ardal leol, gan gynnwys y ddaearyddiaeth ystadegol lefel isel (LSOA) yr ydych yn byw mewn, eich ward, eich cymuned/plwyf a’r bwrdd iechyd yn cwmpasu eich ardal. Hefyd fe welwch fwy o wybodaeth am beth yw ardaloedd lleol a ddaearyddiaeth ystadegol. O’r offeryn hwn, gallwch hefyd weld proffil ardal leol sy'n cynnwys siartiau a data ar gyfer eich ardal.

Ewch